Az EuroBioBank-ről      Publikációk & Dokumentáció     Katalógusa & egyéb szolgáltatások     Partnerek  
Kezdőlap > Az EuroBioBank-ről > Szervezeti adatok

A projekt bemutatása | A hálózat céljai | Hosszú távú célok | A munka leírása | Történet
.:: A projekt bemutatása

Az EuroBioBank a biológiai bankok első működő hálózata Európában, mely humán biológiai (DNS, szövet, sejt) mintákat tárol és bocsát a kutatók rendelkezésre ritka betegségek kutatása céljából.

• A hálózat működését az Európai Unió finanszírozza az 5. Kutatási és Technológia Fejlesztési Keretprogram (FP5), "Életminoség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival" 1998-2002 tematikus program keretében, 36 hónapon keresztül, 2003. év januártól 2005. év decemberig.

• A konzorciumban nyolc európai ország (Belgium, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Málta, Szlovénia, Spanyolország) tizenhat laboratóriuma vesz részt. Tizenkét kutatóintézeti, egyetemi illetve magán biobank, két számítógépes szolgáltatásokkal foglalkozó szoftver tervező és fejlesztő cég, egy biotechnológiai vállalat, és a konzorcium megalapítója, az EURORDIS (Eropean Organisation for Rare Diseases, a ritka betegségekkel foglalkozó európai betegszervezetek szövetsége) alkotja.

• Összesen körülbelül 65000 DNS minta és 15000 szöveti minta használható fel kutatási célokra a konzorcium 12 bankja számára.

A biobank hálózat jelentős előrelépéseket tesz lehetővé a kibővített Európai Unió országaiban a mintegy húszmillió embert érintő ritka betegségek kutatásában azzal, hogy nagy mennyiségű humán minta válik hozzáférhetővé a kutatók számára.

Az EuroBioBank® tevékenységének fő céljai:

• A biobankok megfelelő, magas színvonalú működtetéséhez szükséges eljárások (a biológiai minták gyűjtése, szállítása, tárolása, cseréje) kidolgozása minden típusú (DNS, szövet, sejt) mintára;

• A központosított adatbázis fejlesztése, mely egy weboldalon megjelenítve lehetővé teszi a kutatók számára a hozzáférést a mintákhoz;

• Sejtkultúra modellek, mint a ritka betegségek kutatását lehetővé tevő eszközök fejlesztése;

• A biobankárokat és a felhasználókat érintő etikai kérdések feltérképezése;

• A gyakorlatban bevált, illetve elméletben kidolgozott eljárások és tudásanyag elterjesztése a tudományos közéletben, főként egy központosított adatbázison keresztül, valamint tanfolyamok és információs tevékenységek segítségével.

Top Page
.:: A projekt bemutatása

Az EuroBioBank a biológiai bankok első működő hálózata Európában, mely humán biológiai (DNS, szövet, sejt) mintákat tárol és bocsát a kutatók rendelkezésre ritka betegségek kutatása céljából.

• A hálózat működését az Európai Unió finanszírozza az 5. Kutatási és Technológia Fejlesztési Keretprogram (FP5), "Életminoség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival" 1998-2002 tematikus program keretében, 36 hónapon keresztül, 2003. év januártól 2005. év decemberig.

• A konzorciumban nyolc európai ország (Belgium, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Málta, Szlovénia, Spanyolország) tizenhat laboratóriuma vesz részt. Tizenkét kutatóintézeti, egyetemi illetve magán biobank, két számítógépes szolgáltatásokkal foglalkozó szoftver tervező és fejlesztő cég, egy biotechnológiai vállalat, és a konzorcium megalapítója, az EURORDIS (Eropean Organisation for Rare Diseases, a ritka betegségekkel foglalkozó európai betegszervezetek szövetsége) alkotja.

• Összesen körülbelül 65000 DNS minta és 15000 szöveti minta használható fel kutatási célokra a konzorcium 12 bankja számára.

A biobank hálózat jelentős előrelépéseket tesz lehetővé a kibővített Európai Unió országaiban a mintegy húszmillió embert érintő ritka betegségek kutatásában azzal, hogy nagy mennyiségű humán minta válik hozzáférhetővé a kutatók számára.

Az EuroBioBank® tevékenységének fő céljai:

• A biobankok megfelelő, magas színvonalú működtetéséhez szükséges eljárások (a biológiai minták gyűjtése, szállítása, tárolása, cseréje) kidolgozása minden típusú (DNS, szövet, sejt) mintára;

• A központosított adatbázis fejlesztése, mely egy weboldalon megjelenítve lehetővé teszi a kutatók számára a hozzáférést a mintákhoz;

• Sejtkultúra modellek, mint a ritka betegségek kutatását lehetővé tevő eszközök fejlesztése;

• A biobankárokat és a felhasználókat érintő etikai kérdések feltérképezése;

• A gyakorlatban bevált, illetve elméletben kidolgozott eljárások és tudásanyag elterjesztése a tudományos közéletben, főként egy központosított adatbázison keresztül, valamint tanfolyamok és információs tevékenységek segítségével.

Top Page
.:: A hálózat céljai
A projekt fő célja, hogy a ritka betegségek vizsgálatának területén kiterjessze ezt a hálózatot a humán BRC (Biological Resource Centres, Humán Biológiai Forrás Centrumok) között.

Ennek érdekében a következő célokat kell megvalósítani:

• 1. CÉLKITŰZÉS: Az EuroBioBank hálózat kiterjesztése a létező BRC-ok közti kapcsolatfelvétel fejlesztésére a ritka betegségek vizsgálatának területén. Ez lehetővé teszi a biológiai anyag felismerését és lokalizálását Európán belül.

• 2. CÉLKITŰZÉS: A biológiai bankok fenntartására vonatkozó minőségi eljárások harmonizálása és elterjesztése a gyűjtésre, specifikus minta előkészítésre, szállításra, tárolásra, szétosztásra vonatkozóan, a biológiai anyag minden mintatípusa esetén. Ezeket a minden partner által elfogadott "Hálózat Alapító Okirat" (Network Chapter), valamint a "Szabványmuveleti Eljárások" (SOPs) alapján valósítja meg.

• 3. CÉLKITŰZÉS: A biológiai minták és a hozzájuk kapcsolódó adatok szétosztása egy dinamikus, naprakész adatbázis segítségével.

• 4. CÉLKITŰZÉS: A tudás és a fejlesztési ötletek elterjesztése egy erre a célra kidolgozott weboldalon és speciális továbbképző tanfolyamokon keresztül.

.:: Hosszú távú célok
• A már meglévő gyűjtemények kezelésének optimalizálása, újak létrehozásának támogatása.

• Az együttműködések erősítése az orvosi és tudományos életben, a ritka betegségekkel foglalkozó kutatások serkentése.

• Specifikus kutatási és diagnosztikai eszközök, új terápiás módszerek kidolgozása, a ritka betegségekben szenvedők támogatása céljából.

Top Page
.:: A munka leírása
A projekt megvalósítása nyolc, speciális területet érintő programcsomagban (workpackages, WP) történik. Minden WP megvalósításáért egy vezető partner felelős.

Az EuroBioBank hálózat munkájának nyomonkövetése érdekében (1. célkitűzés) a WP 1 partnerek kidolgoznak egy, a hálózat tevékenységére a bank működésének minőségbiztosításra vonatkozó alapító okiratot.

Ezalatt szakértők csoportjai az egyes eljárások harmonizációján dolgoznak (2. célkitűzés):

• DNS izolálás (WP 2),

• Szöveti minta előkészítése (WP 3),

• Sejtkultúra előkészítése és fenntartása (WP 4),

Standard eljárások szabványműveleti eljárások kidolgozására (Standard Operating Procedures, SOPs).

A WP 5 etikai kérdésekkel foglalkozó kiadványokat nyújt be a Tudomány és Új Technológiák Európai Etikai Csoportjához (European Group on Ethics in Science and New Technologies), a nemzeti és az Európai Uniós ajánlásokkal egyetértésben. Ezek a kiadványok alkotják majd a további ajánlások bázisát, melyeket belefoglalnak a Hálózat Alapító Okiratába, és amelyeket minden partner alkalmaz (3. célkitűzés).

A mintákra vonatkozó információk megfelelő, bizalmas, a sértetlenséget biztosító kezelése érdekében a WP 6 partnerek egy ajánlással ellátott weboldalt és egy minden mintára vonatkozó adatokat tartalmazó központi adatbázist készítenek. Ez az adatbázis kezeli egy biztonságos, megosztott adatkezelési protokoll alapján a helyi adatbázisokból származó megfelelő információkat. Ezt egy létező, széleskörűen ismert humán genetikai platformhoz csatlakoztatják. A weboldal összefoglalja a projekt lényegét, bemutatja a hálózat működéséhez kapcsolódó információkat. Ez kapcsolatot teremt az egyes partnerek közt, összefogja a projekt keretében megvalósuló tevékenységeket (3. és 4. célkitűzés).

A hálózat számos külső résztvevő felé kíván nyitni különböző csatornákon keresztül, a WP 7 partnerek által kidolgozott kommunikációs csatornák segítségével (4. célkitűzés).

TA tudás, és az kidolgozott eljárások átadását egymásnak a WP 8 partner biztosítja, a standard eljárások (SOPs) és technikák elterjesztésének céljából, mely új partnereket vonz más Biológiai Forrás Centrumokból (BRC) és kielégíti a felhasználók elvárásait (4. célkituzés).

Ez a munkaterv segít abban, hogy az EuroBioBank® projekt elérje céljait az alapítástól az EU által támogatott három éven belül, új partnerségi kapcsolatokat hozzon létre és biztosítsa az életképességét. A hálózatot egy, az európai BRC hálózat kiegészítő partnerévé teszi azzal, hogy biztosítja a BRC központok minőségi követelményeinek betartását, melyeket jelenleg dolgoz ki az OECD. Együttműködési kapcsolatot tart fenn más hálózatokkal, ezzel elősegíti a kutatásokat a ritka betegségek területén.

Top Page
.:: Történet
Miért jött létre az EuroBioBank ?

• Összefüggés

Az európai biobank hálózat létrehozásának ötletét az egymáshoz kapcsolódó tényezők összefüggései indították el :

 • Ritka betegségekben szenvedő családoktól kapott levelek, akik maguktól, önként vállalkoznak arra, hogy vérminták, illetve egyéb biológiai minták szolgáltatásával részt vegyenek az őket érintő betegség kutatásában.
 • Ritka betegségekkel kapcsolatos tudományos publikációk megjelenése, melyekben a kutatók azt hangsúlyozzák, hogy a kutatásokat leginkább hátráltató tényező, hogy rendkívül nehéz informatív családoktól származó biológiai mintákat beszerezni. Ez a probléma akár még tíz évig is jelen lehet.
 • Annak fontossága, hogy azokban az időszakokban, amikor a kutatási tevékenységet szüneteltetni kell (pl. hirtelen változások, visszavonulás miatt) elkerüljük ezen felbecsülhetetlen értékű minták elvesztését, illetve elpazarlását.
 • A genomikai kutatások rohamos fejlődése, melyek bíztató eredményei megbízhatóbb diagnosztikai módszerek, új terápiás eljárások megjelenésének reményével tölti el a betegeket.
 • A Francia Izomdystrophia Egyesület (French Muscular Dystrophy Association, AFM ) létrehozta a Genethon és a BTR biobankokat, melyek hálózatos kapcsolatba léptek más francia és európai bankokkal.

• Lehetőségek

A lehetőségek a hálózat létrehozására az EU 5. keretprogramjának (5. KP) részeként megjeleno Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival, 1998-2002 tematikus alprogram létrehozásával jelentek meg.

A hálózat programjának kidolgozására két ponton is lehetőség nyílott :

 • A 7. akciópontban a "Krónikus és degeneratív betegségek (különösen rák és cukorbetegség), szív- és érrendszeri betegségek, valamint ritkán előforduló betegségek kutatása"- 7.3: "Az adatbázisok, nyilvántartások, reagensek, biológiai minta bankok, a rizikó faktorokra vonatkozó adatok, speciális kezelések, beavatkozások eredményei és hatásai nyilvántartásának optimalizálása" ;
 • A 14. akciópontban a "Kutatási infrastruktúrák támogatása", kutatás-fejlesztési költségvetési támogatás (gyujtemények, bankok stb.).

Ezek a programok kínáltak lehetőséget az európai ritka betegségek kutatására használható humán biológiai minták tárolására szolgáló bankhálózat létrehozására.

Hogyan indult az EuroBioBank ?

2000. december 8-án egy indítványt nyújtottak be az Eurordis Igazgatói Tanácsához egy másfajta projektről, mely az 5. keretprogram részeként indult volna. Ezt az első projektet egy hétvégén keresztül prezentálták az AFM - Telethonnak, Abbey Meyers, a NORD (USA) elnökének jelenlétében; a projektet lelkesen fogadta el a bizottság.

Lépések az első Európai projektben.

Az első összejövetelek, 2001

 • Az első találkozót 2001. március 29-én rendezték a Généthon intézetben, Franciaországban, Evry tartományban, hogy létrehozzanak egy DNS és szövetbank hálózatot. Ezen a találkozón a hálózat tucatnyi potenciális partnere gyűlt össze. A Génethon DNS bank látogatását és a Genopole előadását szintén megszervezték.
 • A második találkozót 2001. július 5-én szervezték az EURORDIS hálózat partnerei Párizsban, a Broussais kórházban, hogy felkészüljenek az október 18-ai pályázati fehívásra. Elhatározták, hogy a 7.3 akciópont alatt adják be a pályázatot és az EURORDIS lesz a projekt fő szabályzója és koordinátora, míg a GPC International a projekt tanácsadója.
 • A harmadik találkozót 2001. augusztus 9-én tartották szintén a Broussais Kórházban, az EURORDIS-nál, Párizsban. Itt megállapodtak a munka ütemezésében, kijelölték a vezetőséget és megegyeztek a projekt irányításában.
 • A projekt leadása az Európai Unióhoz QLRT-2001-01407 néven a 7.3 akcióponthoz kapcsolódóan.
 • Ezt a pályázatot 2002 februárjában elutasították.

A hálózat konszolidációja és a második projektjavaslat verzió leadása a 14.1 akciópont alapján

2002. február 8-án, mielőtt az első projektjavaslat elbírálásának eredménye visszaérkezett, összeállították a projekt tömörített és átalakított verzióját, a 14.1 akciópontnak megfelelően, melyben új partnerek is részt vettek.

 • Május elején az EC arról értesítette az Eurordist, hogy a projekt második verziója nagyon jó elbírálást kapott, de a pénzügyi támogatás megítélése azon múlik, hogy az 5. KP lebonyolításának végére marad-e rá pénzügyi keret.
 • 2002. június 24-én, mialatt az EC döntésére vártak, a hálózat tagjai megtartották a 4. találkozót, hogy megosszák az ötleteiket egymással és újra stabilizálják a szervezetet.
 • A hálózat megalakulását 2002. júniusában jelentették be Barcelonában a Ritka Betegségek Konferenciáján.
 • 2002. júliusában a Bizottság a projektet tárgyalásra alkalmasnak találta és 1 200 000 EUR támogatást ítélt meg 36 hónapon keresztül, 2003. jan. 1-től kezdődően. A tárgyalásokat és az újra átdolgozott és kijavított projekt benyújtását követoen a Bizottság javaslatának és költségvetési megszorításoknak a figyelembe vételével a szerződést 2002. decemberében írták alá; a QLRT-2001-02769 pályázati szám alatt, az elkövetkező három évre, 2003-2005.-ig terjedő időszakra.

Elokészület a 6. keretprogramra.

2002-ben az EuroBioBank előzetes pályázati tervet nyújtott be az EU 6. keretprogram, ezen belül a Kiválósági Hálózatok program keretében, "EuroBioBank: ritka betegségek kutatására fenntartott biológia minták hálózata" cimmel, azonban ez a konzultáció nem volt közvetlen hatással a hálózat működésére.

Kapcsolat más létező hálózatokkal.

Az EuroBioBank, mint ritka betegségekkel érintett paciensektől származó humán mintákat tároló hálózat, kapcsolatba lépett más Kiválósági Hálózatokkal, például a CABRI -val és az EBRCN -nel, illetve egyéb, specifikusabb, cél-orientált hálózatokkal is.

Top Page